Υποστηριξη Διενεργειας Ηλεκτρονικων Διαγωνισμων
μεσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Επιτόπια Υποστήριξη και Καθοδήγηση από εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στη διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).