ΟΡΑΜΑ / ΑΞΙΕΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Όραμα

Ο εκσυγχρονισμός, η άρτια λειτουργία και ο διοικητικός έλεγχος του Ελληνικού Δημοσίου μέσα από τις καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες.

Αξίες

  • Η ποιοτική εξυπηρέτηση για όλους τους πελάτες μας
  • Η πίστη στις ικανότητες των πελατών μας
  • Η συνέπεια σε αυτά που υποσχόμαστε
  • Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών
  • Οι σταθερές συνεργασίες
  • Η προοδευτική σκέψη
  • Η καινοτόμος δράση

Αποστολή

Ο εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ικανοποιώντας τις ανάγκες αλλά και το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο.