Διαδικτυακες λυσεις & εφαρμογες

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε εφαρμογές που θα βοηθήσουν κάθε Δημόσιο Οργανισμό να διαχειριστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να διεκπεραιώσει ευκολότερα τις καθημερινές του εργασίες.


Στα προϊόντα μας περιλαμβάνονται:

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων για Αναθέτουσες Αρχές & Φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Νόμο 4412/16.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο και φιλικό σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των Δημοσίων Συμβάσεων κάθε Δημόσιου Φορέα. Καταγράφονται τα βήματα ανά τύπο και διαδικασία σύμβασης και δίνεται η δυνατότητα τήρησης του Ψηφιακού Φακέλου της σύμβασης.

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης μιας σύμβασης από τον προγραμματισμό μέχρι και την ολοκλήρωση της και ταυτόχρονα ένα εργαλείο διοίκησης.