Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

Με την πολύχρονη εμπειρία μας από διαδικασίες δημόσιων φορέων μπορούμε να βοηθήσουμε από την εκτίμηση των αναγκών του εκάστοτε φορέα, την αξιολόγηση λύσεων και προτάσεων μέχρι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. Βοηθάμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν επιτυχημένα και στρατηγικά τις εφαρμογές της νέας τεχνολογίας στη ροή της εργασίας τους.

Ενδεικτικά προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε:

  • Θέματα Δημόσιων Συμβάσεων

  • Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης