ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να σας παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες και προϊόντα επενδύουμε σε πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση Ποιότητας, και Ασφάλειας Πληροφοριών, όπως επιβεβαιώνεται από τις σχετικές πιστοποιήσεις κατά ISO 9001 και ISO 27001.